Vragen? Bel of mail gerust.

Onze supportmedewerkers
zitten voor je klaar.

+(31) 85 0719 500

contact

Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in de manier, waarop wij met
uw privacy omgaan. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze te
beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u
onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw
gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit
privacybeleid is van toepassing op alle diensten van PlusPort. U dient zich
ervan bewust te zijn dat PlusPort niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen die niet onder haar beheer vallen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te
accepteren. PlusPort respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. PlusPort kan dit Privacybeleid aanpassen. Tijdens
het inschrijfproces wordt u geattendeerd op het Privacybeleid. Wij raden u dan
ook aan het Privacybeleid regelmatig te lezen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer uw werkgever of u zelf zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen
wij persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst
uit te kunnen voeren. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende
gegevens: uw naam, adres en overige gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum en eventuele andere gegevens die nodig zijn om de dienst te kunnen
uitvoeren en uw feedback over de opleiding . Verder verzamelen en verwerken wij
persoonsgegevens in het kader van de opleiding, zoals uw aanwezigheid, uw
resultaten en of u geslaagd bent of niet. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van PlusPort of die van een derde partij als dit noodzakelijk
is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij zullen deze gegevens
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

PlusPort gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de
  door u gekozen opleiding;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
 • om door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te
  reageren;
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen
  verbeteren.


In het kader van het kunnen verzorgen van de door u gekozen opleiding delen wij
uw persoonsgegevens met derden, zoals bv. exameninstituten, praktijkopleiders en
klassikale opleiders die een rol vervullen bij het kunnen uitvoeren van de door
u bij ons bestelde dienst.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens.
Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Als richtlijn neemt Plusport hiervoor een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het
moment dat Plusport uw contactgegevens heeft ontvangen.

Communicatie

Wanneer u berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers van PlusPort of die van een derde partij. Wij zullen
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Uw rechten

Inzage: U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens
te vragen die worden verwerkt door of namens PlusPort. U kunt daarbij ook
informatie opvragen over andere details van de verwerking van uw
persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens (of de criteria om die
periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie
kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Wijziging:
Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in
overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten
wijzigen of aanvullen.

Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook
door PlusPort laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw
verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren.

Verwijdering van persoonsgegevens:
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door PlusPort te laten
verwijderen, tenzij PlusPort op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw
persoonsgegevens te houden.

Recht van bezwaar:
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door PlusPort. PlusPort kan u hierbij verzoeken om met uw
specifieke situatie verband houdende redenen op te geven.

Rechtmatigheid: Wanneer uw persoonsgegevens NIET van u zelf
zijn verkregen heeft u het recht de toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
daarvan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op
uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de
site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze
website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden
geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via
de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen
of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe
u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: plusport.com

Noodzakelijk (4)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de
website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar
behoren werken.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
cookieconsent_functional plusport.com Slaat de voorkeur voor functionele cookies van de gebruiker
op voor het huidige domein
1 jaar HTTP Cookie
cookieconsent_analytical plusport.com Slaat de voorkeur voor analytische cookies van de gebruiker
op voor het huidige domein
1 jaar HTTP Cookie
cookieconsent_marketing plusport.com Slaat de voorkeur voor marketing cookies van de gebruiker op
voor het huidige domein
1 jaar HTTP Cookie
PHPSESSID plusport.plusportdashboard.com Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session HTTP Cookie

 

 

 

 

 

Statistieken (0)

Wij slaan géén Statistische cookies op.

Marketing (3)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze
verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn
toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze
advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_hjIncludedInSample plusport.com Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden
geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische
aanduiding.
Session HTTP Cookie
fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te
leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
3 maanden HTTP Cookie
_fbp plusport.com Gebruikt door Facebook om unieke gebruikers te onderscheiden
en bij te houden.
3 maanden HTTP Cookie
PlusPort_Logo_black-1-1

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
5de verdieping
Nederland
+(31) 85 0719 500

KVK: 27173407
BTW: NL812855188B01
IBAN: NL51RABO0145077284
BIC/SWIFT: RABONL2U